Inschrijven

Je staat op het punt om je in te schrijven als lid van het meest bijzondere tennispark van Rotterdam! Een unieke en verborgen locatie in R’dam Noord met drie goed onderhouden gravelbanen en een heel gezellig clubhuis. Bij ons kun je ontspannen sporten, jezelf zijn, en spelen wanneer jij dat wilt.

  • Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van, respectievelijk zich te houden aan het volgende: 1. Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 april t/m 30 november en gaat pas in nadat de betaling is ontvangen. 2. Het Reglement van orde. 3. Indien voor 1 januari geen schriftelijke melding wordt ontvangen van beëindiging van het lidmaatschap, betekent dit dat uw lidmaatschap automatisch wordt verlengd, hetgeen tevens inhoudt dat u de contributie van het nieuwe verenigingsjaar in de maand maart dient over te maken op rekeningnummer: NL39INGB0002582719 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Tennispark Walenburg.